nacht

Een waardevol traject dat we afgelopen jaar met Grondplan startten in STELPLAATS is nacht. Een project waarbij we (opnieuw) een alternatief proberen bieden aan het overwegend commerciële aanbod van de Leuvense binnenstad (en het gebrek aan alternatieve nachtclubs in de bredere regio) & vooral ook de positieve impact van nachtcultuur willen aantonen door hen ruimte te bieden in STELPLAATS en hen te coachen bij het op poten zetten van tweewekelijkse feesten.

De waarde van dit traject zit hem in het feit dat een groep jongeren vrijwillig hun schouders onder een gemeenschappelijk doel zetten, van a tot z een concept vormgeven & uitvoeren, verantwoordelijkheden nemen en hier nauw bij begeleid worden. Een heel concrete interventie dus, met een concreet effect: Eerst was er geen alternatieve feestruimte meer in Leuven, nu wel. Intussen werd de groep achter nacht zelfs gevraagd om feesten in STUK te cureren en toonde een groot festival als Leuven Jazz ook interesse in een samenwerking. Het opzet om jongerencultuur (& nachtcultuur) te verbinden met gevestigde instellingen lijkt hier alvast geslaagd.

nacht is een eerste, waardevolle worp, maar volstaat niet helemaal omdat ze focust op bepaalde muziekgenres en het volledige lappendeken van genres niet kan afdekken. Daarnaast is de locatie niet uitermate geschikt om op regelmatige basis nachtelijke evenementen te organiseren.

Hieronder zie je enkele impressies van de nacht’en die we het afgelopen jaar in STELPLAATS op poten zetten.

nacht - impressie van een feestavond
© Daniel vanermen

nacht - blik achter de schermen
© Daniel vanermen

nacht tijdens ‘1 jaar stelplaats’ - 23.03.2019
© Jonas Reubens

nacht open air - 15.05.2019
© Kobe schepers

 

nachtplan

Om de beperkingen van nacht te counteren richtten we met Grondplan een aantal maanden geleden ook Nachtplan op. Met Nachtplan willen we Leuvense jongeren verenigen om de vraag naar een bloeiend & divers nachtleven in Leuven kenbaar te maken, de specifieke nood te verduidelijken en objectiveren, een duidelijke visie en concrete ideeën aan te reiken en in samenwerking te zoeken naar nieuwe pistes om deze uit te voeren. Op die manier wil Nachtplan strijden voor een nachtcultuur die Leuven verdient. Nachtplan doet dit door  een visie te ontwikkelen in de vorm van een manifest, die visie kenbaar te maken bij alle actoren die impact hebben op de nacht, open te staan voor dialoog en samenwerking & door middel van online en offline acties deze vernieuwende gedachten in de realiteit uit te testen.

Naast verschillende debatavonden, slimme acties & de zoektocht naar panden waarin (een) nieuwe club(s) uitgebouwd zou kunnen worden, stelde Nachtplan een manifest op waarin onder meer gepleit wordt voor een nachtraad, een nachtloket en een nauwere samenwerking tussen alle actoren die een ruimtelijke impact hebben op de stad. Nachtplan treedt hier dus op als initiatiefnemer in het ontwikkelen van dialoog, kennisdeling & ruimtelijk beleid op lokaal niveau en dit vanuit een zeer diverse groep.

 
debat-nachtplan-10.jpg

beeld + audiofile van de toekomst van de leuvense nacht - 24.04.2019
een debatavond in stukcafé met o.a. Ben Van Alboom, Jens Grieten - Kompass Klub & Dirk De Ruyck - Listen Festival Brussel

 

Grondplan (be)grijpt de nacht & wil dat nu ook graag op bovenlokaal niveau doen door middel van een brede waaier aan kwalitatieve activiteiten & methodieken te ontplooien in de regio rond Leuven.